Undersøgelsesrapport

antique_vintage_book_264729_lI regi af Netværket Medborgerskab gennem Uddannelse har Institut for Menneskerettigheder og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet udarbejdet følgende undersøgelsesrapport, der indkredser begrebet medborgerskab og belyser tre skolers arbejde med medborgerskabundervisning og andre medborgerskabsaktiviteter.

Undersøgelsesrapport 

Som led i arbejdet med undersøgelsesrapporten har DPU udarbejdet en litteraturliste, der oplister og kommenterer faglitteratur og undervisningsmateriale inden for temaet medborgerskab.

Kommenteret litteraturliste