Kommenteret Litteratur
Som led i arbejdet med undersøgelsesrapporten har DPU udarbejdet en litteraturliste, der oplister og kommenterer faglitteratur og undervisningsmateriale inden for temaet medborgerskab.

Kommenteret litteraturliste