Artikler
blue_colors_contrast_222388.gif

Her er samlet en række artikler og film om medborgerskab set fra forskellige vinkler. De er valgt ud fra, at de vurderes at have relevans for mennesker i og omkring skolen, der arbejder med medborgerskab. Læs fx Ove Korsgaards overvejelser om medborgerskabsundervisning i "medborgerskab som nøgle" som et bud på hvordan vi kan lære at leve sammen i et demokratisk samfund.

Har du en artikel om medborgerskab, du gerne vil dele med andre, hører vi meget gerne fra dig.

   Vis # 
1 Understanding Muslim Identities
2 Aktionslæring og medborgerskab
3 Dannelse til demokratisk medborgerskab
4 Demokratisk dannelse
5 Dokumenter fra konferencen Skoleledelse og Medborgerskab
6 Dynamikker i ekstremistiske miljøer
7 Education for Citizenship, diversity and race equality
8 Eksamen i medborgerskab på Frijsenborg Efterskole
9 Engagement på Frijsenborg efterskole
10 Evaluering af forsøg med prøve i medborgerskabsfag
11 Fra parallelsamfund til demokratisk medborgerskab
12 Globalisation and Cosmopolitan Citizenship
13 Globalisering er et valg!
14 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
15 Indikatorbaseret model for tilsynet med frihed og folkestyre
16 Internationale rammer kan styrke Ny Nordisk Skole
17 Konstruktion af inklusionsmekanismer
18 Learning democracy
19 Medborgerskab som nøgle
20 Medborgerskab WEB-TV
21 Menneskerettigheder i Skolen
22 Multicultural Education
23 Nutidens unge vil gerne hjælpe andre
24 Projekt om medborgerskab på museer
25 Rapport om hvordan man monitorerer medborgerskab
26 Slip frivilligheden løs på FRIVILLIG FREDAG
27 Unge stemmer omkring medborgerskab - film
28 Viden og målrettet indsats forhindrer radikalisering blandt unge
29 Voldelig radikalisering i Europa