Projektets formål
Projektets formål er, at lærerne, ledelserne og skolebestyrelserne på de
involverede skoler får redskaber til: hnder

At iværksætte effektiv og vedkommende undervisning og aktiviteter, der fremmer aktivt medborgerskab, således at eleverne i stigende grad får kendskab til de principper, det danske folkestyre bygger på, og at eleverne benytter og aktiverer de friheder, rettigheder, pligter og ansvar, de har i skolen og i samfundet.

At fremme udvikling af overordnede politikker på skolerne, som tager udgangspunkt i anerkendende og inkluderende pædagogik samt positiv håndtering af mangfoldighed og gensidigt ansvar.

At skolerne i forlængelse af ovenstående får redskaber til at forebygge og håndtere negative forhold, der kan være en barriere for det aktive og ligeværdige medborgerskab, herunder følelser blandt eleverne af marginalisering eller af at stå i modsætningsforhold til samfundet eller andre grupper, mobning, chikane, racisme, sexisme, mulige tendenser til ekstremisme m.v.

At udbrede og forankre viden og praksis om de nævnte emner bredt i
grundskolen og i ungdomsuddannelserne i Danmark.

At fremme og facilitere vidensdeling mellem skoler, universiteter og
professionshøjskoler og at udvikle og i- gangsætte kvalificerede
medborgerskabsaktiviteter for og på de involverede skoler.

Referat af møde med lederforeningerne

Bevillingsbrev

Milepælsplan

Google Analytics