Projektets afsendere
Initiativet til projektet Medborgerskab gennem Uddannelse er taget af kursuscentret Ungdomsbyen, Institut for Menneskerettigheder og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, som også står for udførelsen.

Projektet finansieres af Undervisningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.


DPU – Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus universitetdpuLogo
DPU forsker i feltet medborgerskab og uddannelse og har et netværk med andre forskere rundt omkring i verden. DPU kan være med til at sætte fokus på relevant viden om og erfaringer med medborgerskabsundervisning, der kan spredes gennem netværket. 


Institut for MenneskerettighederIMR
Har erfaring med skoleudvikling og medborgerskab samt undervisning og forskning i demokrati og menneskerettigheder, som er centrale elementer i medborgerskabsundervisning. Institut for menneskerettigheder kan bidrage med erfaringer fra disse aktiviteter, som kan spredes gennem netværket. IMR har desuden stor erfaring med gennemførelse af evalueringer af udviklingsprojekter.

Ungdomsbyenungdomsbyen-logo
Ungdomsbyen har erfaring med at operationalisere medborgerskabsbegrebet, så det bliver forståelig og engagerende undervisning for unge. Har erfaring med at koordinere netværk fx Associated School Project - et dansk og internationalt netværk i Unesco-regi. Har national såvel som international erfaring med både projektudvikling, konsulentbistand og foredragsvirksomhed om medborgerskab i skolen samt om skoleudvikling og medborgerskab.
Ungdomsbyen varetager projektkoordinationen.