Medborgernet på standby
standbyMedborgernet står på standby, mens vi afventer ministeriel stillingtagen til en eventuel videreførsel af netværket.