Global Citizenship dag på Rysensteen
rysensteenMandag d. 24. September afholdt vi årets store Global Citizenship dag på Rysensteen i samarbejde med Ræson og Clement Kjærsgaard. DGIbyens"Idrætshuset" lagde rammer til og med storskærme, opdateret Facebookside, løbende afstemninger samt
sandwiches, rysensteenervand og frugt var dagen indrammet fuldstændig som konferencer i "det virkelige liv"! Alle elever deltog og de lærere, der kunne bruge artiklerne og oplæggene i deres undervisning.
Emnet for årets citizenshipdag var konflikter i verden, og overskriften lød : "Hvad er der at være bange for?". Dagens program var tæt og spækket med eksperter og politikere:
Læs mere på rektors blog