Globalisering - demokrati og medborgerskab
Tour-de-future-2012-lead-imageAlle elever på Ikast-Brande Gymnasium arbejder med globale problemstillinger og løsninger herpå.
I denne studieretning sættes yderligere fokus på globalisering og dens konsekvenser, men i lige så høj grad på de muligheder og det ansvar, man har til at deltage som global medborger i det 21. århundrede. Eleverne opnår således viden om og forståelse for globalisering og samspillet mellem påvirkninger lokalt og globalt. Studieretningen giver dem også muligheder for at handle i en global verden.

  Undervisningen fremmer ikke blot elevernes lyst og evne til at forholde sig til demokratiet og samfundsudviklingen, men giver dem også konkrete erfaringer.  Denne vision hænger sammen med skolens værdigrundlag og afspejler sig i vores deltagelse i Globale Gymnasier og  medborger.net

Konkrete tiltag:

  • CAS og Business and Management
  • Medindflydelse og elevdemokrati
  • Demokratiets tilstand
  • Partnerskoler

På Ikast-Brande Gymnasium har vi gennem IB-uddannelsen en stor gruppe af elever der hvert år laver CAS-aktiviteter, dvs. de skal lave frivillige aktiviteter i lokalområdet. Læs mere her. Eleverne på denne studieretning vil dels arbejde med, hvilken betydning sådanne aktiviteter har for et samfund også deltage i planlægningen og udførelsen af enkelte aktiviteter. Samtidig giver vi eleverne på denne studieretning mulighed for at følge et engelsksproget fag fra IB uddannelsens fagrække. Engelsk er globaliseringens sprog og med fokus på centrale cases om internationale virksomheder giver dette tilbud substans til de øvrige fag.

På Ikast-Brande Gymnasium er der stort fokus på elevindflydelse og brugerdemokrati. I denne studieretning arbejdes der dels med den teoretiske tilgang til demokrati, men eleverne vil også få til opgave at skabe rammerne for disse demokratiske processer.

Herudover vil eleverne på denne studieretning også have som mål at øge interessen blandt de andre elever til at deltage i den demokratiske debat og engagere sig i demokratiet. Dette kommer til udtryk i forbindelse med det lokale og nationale valg i Danmark, men også i forbindelse med valg til EU-parlamentet, det amerikanske præsidentvalg, valg i Frankrig, Irak og andre steder af verden. Kort fortalt skal eleverne holde skolen opdateret på demokratiets tilstand i verden.

Studieretningen vil knytte an til en række af de lande, hvor Ikast-Brande Gymnasium har partnerskoler. Eleverne kan således bruger partnerskaberne som ressourcer, når der arbejdes med fx demokrati i Kina eller kvinderettigheder i Jordan. Eleverne styrkes således i, hvordan de kan indgå i en anerkendende og kritisk dialog, kombineret med den faglige baggrund indenfor emnerne.

På IBGs hjemmesider kan man under Styrker læse mere.