Forsøg med undervisning i medborgerskab

religise_forkyndereMinisteriet for Børn og Undervisning lancerer nu et forsøg med undervisning i medborgerskab særligt målrettet religiøse forkyndere. Det sker for at medvirke til, at religiøse forkyndere rustes til at vejlede deres menigheder med udgangspunkt i viden om danske samfundsforhold.
Blandt emnerne i undervisningen vil være danske institutioner og demokrati og retsnormer i Danmark.

Målgruppen for tilbuddet om medborgerskabsundervisning er forkyndere med udenlandsk baggrund – primært fra ikke-vestlige lande. Læs mere på UVM's hjemmeside