Medborgerskab og innovation i praksis

tingbjergbrandTülinay vinker til mig, mens hun går mig i møde. Hendes venlige øjne hilser, mens hun taler i telefon og viser mig ned af gangen. ”Dejligt, at det er gået godt”, siger hun i telefonen. Hun taler med en af de nye praktikværter, en selvstændig elektriker, der har taget imod en dreng i praktik.
Han har været der 2 dage og elektrikeren siger, at de har haft nogle rigtig gode snakke.

 


Om forældrenes forventninger. Om at være ung i Tingbjerg.  Drengen er tidligere blevet bortvist adskillige gange på sin tidligere skole. Været i utallige slåskampe. Slået på lærere. Blevet ekskluderet af fællesskaber. Men nu er han kommet i erhvervsklassen og i praktik hos elektrikeren. Og det tegner godt indtil videre; ”…det, der sker her, er, at han bliver hørt. Han bliver mødt af voksne med positive forventninger og får nogle succesoplevelser”, fortæller Tülinay.

Tülinay er projektleder på Erhvervsklassen på Tingbjerg heldagsskole. Et projekt der, uden eksplicit selv at kalde det, arbejder med innovation og medborgerskab. Nogle af de elever, der tidligere har været i specialklasser eller ikke har kunnet passe ind i en almindelig folkeskoleklasse kan blive optaget i erhvervsklassen – hvis de er klar på at arbejde. For det gør de her. Tirsdag og onsdag er eleverne i praktik, på nogle af de ca.30 lokale virksomheder som skolen samarbejder med. Som regel i 2-3 uger. Men nogle gange fortsætter de; ”…for tiden har en dreng været i praktik hos en mekaniker i 2 måneder, det går så godt at mekanikeren ikke ville af med ham igen”. Nu oplever drengen tilhørsforhold til samfundet, at han bidrager og er en del af samfunds-fællesskabet – det giver ham glæde ved at gå i skole. ”…når de forbinder skolen med et rart sted at være, så kan de også lære noget, og det er det, der gør forskellen for om de ender i det sociale system eller får lyst til at gå videre på fx teknisk skole”, fortæller Tülinay.

Når iværksætterånden skaber smoothies
I klasseværelset står et bordfodbold; ”…eleverne har selv sat det i stand”, fortæller Tülinay. Det var i stykker og skulle smides ud, men klassen fik lov at reparere det. Nu står det her og andre elever kommer på besøg til et spil bordfodbold. ”Det handler om at tænke ud af boksen”, fortæller Tülinay, der selv har en baggrund som sælger. På et tidspunkt ville hun gerne arbejde mere med unge mennesker og hun blev vikar på Tingbjerg heldagsskole og arbejdede med specialeklasseeleverne. Lederen kunne se, at Tülinay kunne noget anderledes og hun blev projektleder på erhvervsklasseprojektet som startede i 2009.

I klasselokalet hænger der billeder på væggen. Fra elevernes besøg på iværksættermessen sidste år. Og billeder med eleverne på deres praktiksteder; Hichem, i hvid kokkejakke, der står og skærer porrer. Ayse, der står og sætter varer på plads i Føtex. Og Bayram ved brandbilen; ”… det har aldrig fungeret for ham at gå i skole, men når han er ude i praktik, fungerer det så godt”, fortæller Tülinay. Flere af eleverne bliver efterfølgende deres praktik tilbudt fritidsjob.

Mandag, torsdag og fredag er eleverne på skolen. De har dansk, matematik og engelsk. Og om torsdagen arbejder de med et iværksætterprojekt. Erhvervsklassen har sin egen virksomhed, hvor de laver smoothies som bliver solgt på skolen og til lokale virksomheder. Eleverne lærer om at være selvstændig og styre sin egen virksomhed. De får besøg af lokale iværksættere, for eksempel forældre til elever på skolen, der kommer og fortæller om, hvordan de startede deres forretning op. Forældrene oplever stor anerkendelse ved at blive inviteret ind og kan bidrage med deres erfaringer som selvstændige.

Hichem-i-Radiometer

Det går begge veje
De unge fra Tingbjerg oplever ofte at blive set skævt til i bussen. Mange kommer meget sjældent udenfor Tingbjergs bygrænser. Så det bliver en kæmpe oplevelse for dem at komme i praktik et helt andet sted. ”Og det er som om, der sker to-vejs integration”, fortæller Tülinay. Der bliver opbygget rigtig stærke relationer mellem eleverne og praktikværterne. Tülinay fortæller om en frisør hun kontaktede som en af de første i forsøg på at skabe et samarbejde. Frisøren havde aldrig haft praktikanter før og mente, at det bare ville være besværligt. ”Og piger med tørklæde? – det kan vi under ingen omstændigheder!”, var frisørens umiddelbare udmelding. Men Tülinay fik hende overtalt til at prøve og sammen med den første pige, der skulle i praktik, fandt de ud af, at hun kunne tage sit tørklæde af, når der kun var kvinder i butikken. Og det blev en succesoplevelse for alle parter og frisøren er nu en af de virksomheder, der tager flest elever i praktik. ”Frisøren har været med til at løfte en social opgave, men ikke nok med det, hun har ændret livssyn”, fortæller Tülinay med et stort smil. ”Hun er blevet åben over for de forskellige kulturelle baggrunde, vores elever kommer fra”.

Når medborgerskab erfares
På den grønne tavle står der ’facebook-aktier’; d.29/5 - $31,91/kr.182. Og nedenunder prisen d.30/5. Aktien var faldet. I klassen havde de set et indslag i nyheder om at facebook var blevet børsnoteret; ”Skal vi ikke følge udviklingen af aktien?”, havde eleverne spurgt.  Så nu følger eleverne hver dag op på hvordan facebookaktierne udvikler sig.

I Erhvervsklassen ser de ofte nyheder og diskuterer hvad, der sker i samfundet.  De tager aktuelle temaer op og kobler det på konkrete oplevelser med eleverne. Når de er på besøg hos Toms Chokolade fabrik er det en mulighed for at tage emner som import og eksport op. Når de skal forberedes på deres praktik bliver der arbejdet med arbejdstager-rettigheder, -pligter og fagforeninger. Og de diskuterer etik og moral i forbindelse med praktikken. Eleverne oplever, at de er en del af samfundet og det er altså nødvendigt hvis vi skal nå målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en uddannelse. Så skal alle med. Også Ali som er så vant til at få skæld ud af lærere og voksne, at det er den eneste måde kan kender til at få opmærksomhed på. ”Når han oplever, at der er plads til ham og han bliver hørt, så vokser han 20 cm og kommer stolt tilbage og fortæller, hvad han har lært i praktikken i dag”. Mange af de unge har oplevet sig selv som mod-borgere; at der blev set mærkeligt på dem i bussen. Nu oplever de sig selv som en del af samfundet.

Tülinay fortæller om en elev, der har fået praktikplads hos Københavns Brandvæsen som en del af sit tekniske skole-forløb. ”De her unge mennesker ville alternativt være på specialskoler og opleve sig selv ekskluderet fra samfundet, men at de er på en folkeskole giver dem en grundlæggende anerkendelse”. Og så er der ligefrem blevet skabt et så godt ry omkring erhvervsklassen, at det er blevet populært at gå der.  Vi klæder dem på til at kunne deltage i samfundet – ikke kun i skolen”, afslutter Tülinay med et glimt i øjet, der afslører at vi har at gøre med en ægte ildsjæl.

Skrevet af Mette Juel Madsen, Ungdomsbyen