Forældreskolen - et projekt om netværksdannelse

foraeldreskolenSkal integrationen lykkes, er det nødvendigt at se på hvilke barrierer, der blokerer og så minimere dem.
Både Korsager Skole og Husum Skole står overfor nogle nye udfordringer i og med, at antallet af elever med anden etnisk baggrund er vokset markant gennem de sidste tre år.
Det har betydet, at forældregrundlaget har ændret sig og skolernes ønske er at arbejde med og udnytte det interkulturelle potentiale på skolen, hvor de også kan inkludere og integrere forældregrupperne på tværs af deres forskellige etnicitet, religiøsitet og kulturelle baggrund.
Se hele artiklen som pdf