Piger til salg - på Amagertorv
traffikingElever fra netværksskolen Københavns Åbne Gymnasium satte bogstavelig ansigt på et skjult problem, da de foregav at sælge sig selv på et stærkt befærdet torv i København.
 1. y brugte tre uger på et tværfagligt projekt om kvindehandel, som endte med en aktion på Amagertorv.
 Projektet vandt Pionerprisen. Læs mere på side 8-9 i Pionermagasinet nr. 6