Nyt fra skoler, der arbejder med medborgerskab
3. netværksseminar
haenderPå netværkets 3. seminar var det i særlig grad fællesskabs- og inklusionsdimensionen af medborgerskabet, der var i fokus i forhold til det overordnede spørgsmål: ”Hvad skal binde fællesskaber og fællesskabet sammen i et ”dagens Danmark” præget af individualisering, globalisering, multikulturalisering og europæisering? Og hvilken rolle skal skolen spille i forhold til det?”
Projektleder Bo Uggerholt Lauritzen bød 50 repræsentanter fra netværksinstitutioner fra nær og fjern velkommen til Ungdomsbyen. En særlig velkomst var der til to nye skoler; Jels Skole og Center 10 i Århus.
Læs om seminaret og se oplægsholdernes indlæg
 
Handleplaner på medborger.net d. 31/8 2011
circuit_future_plasma_223141_lNu er der ikke længe til, at man her på hjemmesiden kan finde alle netværksskolernes handleplaner for skoleåret 2011/2012. Udover, at handleplanerne virker som styringsredskaber i forhold til skolernes interne politikker og aktiviteter på medborgerskabsområdet, er det tanken, at andre kan lade sig inspirere af dem. Planerne er blandt andet inspireret af de input skolerne har fået via oplæg og udveksling på netværksseminarerne. Se allerede uploadede handleplaner her.

 
Demokrati og medborgerskab sætter gang i eleverne på Ørestad Gymnasium
arkitektur_restadDet kan være sin sag at engagere unge gymnasieelever i samfundsfag og i samfundet i det hele taget. Gymnasielærer Sara Jahn fra Ørestad Gymnasium har gjort et forsøg ved at indføre et forløb om demokrati og medborgerskab som led i hendes årsplan for 1.G, og det har givet aktivitetsniveauet i hendes samfundsfagsklasser et boost. Tanken har været at engagere eleverne fra starten og øge deres indblik i, hvordan de kan være med til at tage ansvar for samfundet omkring sig.


Læs mere…
 
Fællesskab og tilhørsforhold på TEC Hvidovre

TEC_2

 

 

 Oplevelsen af at høre til og være en del af fællesskabet er en central dimension, når det handler om medborgerskab. På TEC Hvidovre gør man en særlig indsats for at få skolens elever til at opleve et tilhørsforhold til skolen og skolens fællesskab.  Skolen har en vision der hedder ”TEC – et godt sted at være – og blive”. Tanken med denne vision er bl.a. at eleverne skal have lyst til at bruge skolen som mere end bare et undervisningssted, og at eleverne derved også kommer til at føle et ansvar over for både skolens fællesskab og skolens faciliteter.

 

Læs mere…
 
Demokrati fordi - en landsdækkende kampagne om demokrati og medborgerskab
logo_demokrati_fordi

Kampagnen Demokrati Fordi skulle inspirere og udfordre elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne til at reflektere over, hvad det vil sige for dem at være medborgere i et demokratisk fællesskab. Demokrati Fordi bestod bl.a. af et inspirationsmateriale til lærerne med mere end 48 opgaver og øvelser målrettet trin og fag, et ”megafonkit” der er en kreativ værktøjskasse til at komme i gang, samt en landsdækkende konkurrence for eleverne – alt sammen inddelt i temaerne rettigheder og medansvar, ligeværd og fællesskab, samt demokrati og deltagelse. Kampagnen kulminerede i marts 2011 med en demokratifest på Christiansborg, ”Indtag Borgen”, og varede året ud.
Til kampagnen var der knyttet et korps af ambassadører, og på kampagnens hjemmeside kan man også fortsat finde mange demokratispil, film, foreninger og informationer inden for emnet demokrati.
Se også www.demokratifordi.dk, hvorfra der også er adgang til kampagnens filmspots på Youtube og kampagnens facebookside.

 

 
 


Side 4 ud af 4