Nyt fra skoler, der arbejder med medborgerskab
Europæiske unge vil have indflydelse
120323_ungdomskonference_deltagere.ashx"Vi vil høres, vi vil have medbestemmelse, og vi vil have indflydelse". Sådan lød budskabet fra ungdomskonferencen i Sorø den 18. – 21. marts, hvor flere end 200 unge og embedsmænd fra hele Europa var samlet. Her diskuterede de, hvordan unge får indflydelse på deres egen situation. Og hvordan deres kreative evner og talent kan bruges til at øge deres "aktive medborgerskab" Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
 
Forældreskolen - et projekt om netværksdannelse

foraeldreskolenSkal integrationen lykkes, er det nødvendigt at se på hvilke barrierer, der blokerer og så minimere dem.
Både Korsager Skole og Husum Skole står overfor nogle nye udfordringer i og med, at antallet af elever med anden etnisk baggrund er vokset markant gennem de sidste tre år.
Det har betydet, at forældregrundlaget har ændret sig og skolernes ønske er at arbejde med og udnytte det interkulturelle potentiale på skolen, hvor de også kan inkludere og integrere forældregrupperne på tværs af deres forskellige etnicitet, religiøsitet og kulturelle baggrund.
Se hele artiklen som pdf

 
Piger til salg - på Amagertorv
traffikingElever fra netværksskolen Københavns Åbne Gymnasium satte bogstavelig ansigt på et skjult problem, da de foregav at sælge sig selv på et stærkt befærdet torv i København.
 1. y brugte tre uger på et tværfagligt projekt om kvindehandel, som endte med en aktion på Amagertorv.
 Projektet vandt Pionerprisen. Læs mere på side 8-9 i Pionermagasinet nr. 6


 
Jagten på det demokratiske klasseværelse
det_fri_gymnasiumI 40 år har det Fri Gymnasium - der er medlem af netværket Medborgerskab gennem Uddannelse - praktiseret et fint forgrenet demokrati, som giver eleverne medindflydelse på alt lige fra hvilke lærere, der skal ansættes, til hvilken mad der skal serveres i kantinen. Se film på DR
 
Netværksskole udviser aktivt medborgerskab
fixerumGymnasieelever kræver fixerum på Vesterbro.
Når eleverne på Rysensteen Gymnasium på Vesterbro skal have fysik, går turen ofte gennem fixende narkomaner og brugte kanyler.
 Elevrådsformand Philip Lehrer siger: »Vores skole ligger i hjertet af Vesterbro, og vores elever går dagligt op og ned af narkomanerne. For dem er brugte kanyler og bevidstløse narkomaner en del af hverdagen«. Læs mere på Politiken.dk
 


Side 3 ud af 4